การวางแผนอานาคต คิดแบบ นักออกแบบ ด้วย Odyssey Plan

on
Categories: About O-ring

Odyssey Plan คือ

Odyssey โอดีสซีย์ เป็นบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณหนึ่งในสองเรื่องของโฮเมอร์ ว่าด้วยการเดินทางกลับบ้านที่อิธาคาของวีรบุรุษกรีกชื่อ โอดิซูส 

Odyssey Plan คือระบบการคิดแบบนักออกแบบที่ว่าคนเรามีแผนควรที่มากกว่า 1 แผน เพื่อ ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

โดยทางสถาบันชั้นนำทางด้านออกแบบ : Echos School ให้เราวางไว้ล่วงหน้า 5 ปี และแบ่ง ออกเป็น 

Plan A : แผนที่ตั้งใจอยากจะทำ 
Plan B : แผนสำรอง (แต่สำคัญทั้ง 2 แผน) 
Plan C : นี่ก็สำคัญแต่วิธีเขียนแผนนี้ให้คิดว่า เราจะเป็นอะไร 5 ปีถ้าไม่มี 3 อย่างนี้ : 
1. เงิน 2. ความสามารถของตนเอง 3. เสียงของคนอื่นดร พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ