Month: January 2019

on

1.โอริงควรเก็บให้พ้นเวียนแสง ความชื้น และอากาศโดยตรงเพื่อป้องกันริ้วรอยเร่งโอริง 0-20 °C มีอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับโอริง และความชื้นของอากาศที่…