ชยานันต์ อบมาลี

on
Categories: About O-ring, Knowledge about O-ring

ชยานันต์ อบมาลี

บริษัท ได้มีการแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของพนักงานนางสาวชยานันต์ อบมาลีตำแหน่งพนักงานขาย วันที่เริ่มงาน        5 มกราคม 2562

ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าว ได้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัทมัชชิโน จำกัด เนื่องจาก เก็บเงินมาจากลูกค้าบริษัทฯ โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และไม่นำมาคืนบริษัทหรือเข้าบัญชีของบริษัท ไม่มีความ เกี่ยวข้องใดๆ ในนามบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม2562 เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้ทางกรรมการผู้บริหาร /หัวหน้าฝ่าย/ พนักงาน และลูกค้าของบริษัททุกท่าน รับทราบ