แมคคานิคอลซีล Mechanical Seal แมคซีล

on
Categories: About O-ring

แมคคานิคอลซีล Mechanical Seal แมคซีล

แมคคานิคอลซีล(Mechanical Seal)

ลักษณะเด่นของแมคคานิคอลซีล  

-ไม่ต้องการบำรุงรักษามาก

-มีอายุการใช้งานยาวนาน

-มีประสิทธิภาพในการกันรั่วดีกว่า

-ไม่ทำให้เพลาเสียหาย

ส่วนประกอบของแมคคานิคอลซีล

  1. Pump Related Component เป็นส่วนประกอบที่ใช้ยึดประกอบส่วนของแมคซีลเข้ากับปั๊ม
  2. Face Loading Element เป็นส่วนที่ให้แรงกดกับหน้าซีล เพื่อให้หน้าซีลทั้งสองสัมผัสกันอย่างสนิท ป้องกันไม่ให้แรงดันจากของเหลวผ่านเข้ามาได้
  3. Secondary Sealing Element มีหน้าที่ป้องกันการรั่วในแนวแกนเพลาระหว่างการเคลื่อนที่ ใน Rotating seal และกันรั่วบริเวณผิวสัมผัสของ Stationary seal กับผนังของ Stuffing box
  4. Seal Face ผิวหน้าซีลเป็นส่วนที่ทำหน้ากันรั่วที่สำคัญและรับภาระหนักที่สุด การเคลื่อนที่สัมผัสกันของหน้าซีลทั้งสองภายใต้แรงกดของสปริงหรือBellow